Facebook-algoritmen 2019

Hvordan fungerer Facebook-algoritmen? Eller mer presist, hvordan fungerer den i dag? Dette er spørsmålet alle som driver med markedsføring på Facebook burde stille seg med jevne mellomrom. Facebook-algoritmen står nemlig aldri stille, men er dynamisk og stadig i endring. Selv om Facebook som oftest sier fra når det kommer store oppdateringer,…

0 Kommentarer

Facebook F8 nyheter

Facebook er blitt Norges største massemedie, og for oss som jobber med markedsføring er dette blitt en vesentlig markedskanal. Det knyttet seg derfor stor spenning til hva som skulle bli presentert på F8 konferansen. Veikart for fremtiden I sin åpningstale kritiserte Mark Zuckerberg Donald Trump (ikke ved navn riktignok), og…

0 Kommentarer