Hvilken fortellerstemme har teksten? (Tone of voice)
Hilde Christie Wright snakker om viktigheten av en klart definert Tone of Voice, eller fortellerstemme som det heter på norsk.

Hvilken fortellerstemme har teksten? (Tone of voice)

Når du skal skrive tekster for web, er det selvfølgelig viktig at du vet hva du vil si – til hvem. Men hvordan du sier det er helt avgjørende. Det kalles "tone of voice" (eller fortellerstemme). Siden det er viktig å skape gode følelser hos de du vil nå med…

0 Kommentarer