Novateur inngår samarbeid med Findability

Dato: 02/01/20 | Av: Truls Grønli Olsen

Novateur starter det nye året med å inngå et strategisk samarbeid med Findability. Dette innebærer blant annet felles kunder, prosjekter, kompetanse, infrastruktur, analyseverktøy og kontorer i Lillestrøm og Oslo.

Uttrykket Findability betyr “evnen til å bli funnet”. Kjernen i Findability sine tjenester er nettopp evnen til å gjøre det lettere å finne informasjon ved hjelp av søk. Gjennom dette samarbeidet kan Novateur ha mer fokus på å lage god design, kreativ kommunikasjon og gode brukeropplevelser på nett – mens tjenester som analyse, SEO og performance vil leveres i samarbeid med Findability. Begge selskapene vil fortsette å jobbe med innholdsproduksjon for sine kunder, men det vil kunne bli aktuelt å samarbeide også her.

Findability har også bygget opp fagseminaret Digital Fredag, som kanskje er det beste gratis-seminaret innen digital kommunikasjon i Norge.

Perfekt match
– Dette er egentlig en perfekt match! To Lillestrøm-selskaper med litt forskjellige utgangspunkt styrker hverandre og gir kundene et helhetlig tilbud med utgangspunkt i Lillestrøm, men også med kontorer i Oslo. Findability er et av Norges beste SEO-byråer og sammen med høy designkompetanse i Novateur danner dette et unikt miljø i Lillestrøm, men faktisk også i Oslo. Det er få byråer, om noen, som har tilsvarende SEO-kompetanse som Findability, og samarbeidet med Novateur design og kommunikasjon gjør oss godt rustet til å gå løs på større kunder og prosjekter, sier Tom Martinsen, daglig leder i Findability.

Sammen har byråene omtrent 15 personer direkte ansatte eller i sin indre kompetansekrets. Dette gir alle våre eksisterende kunder nye muligheter, og ikke minst burde potensielle kunder virkelig få øynene opp for et av Norges beste fagmiljøer.

Truls Grønli Olsen

Truls Grønli Olsen. Art Director og rådgiver med 20 års erfaring innen design og kommunikasjon. truls@novateur.no | Tlf. 93405343