Tech for people first

Kunde: Dele Health Tech  |  Dato: 09/2020
Hva har vi gjort: Design, UX Design, Visuell identitet, Web

Dele Health Tech jobber med teknologiske løsninger mot helsesektoren. Deres satsningsområde er USA, og målgruppen er privatiserte, profesjonelle eldrehjem hvor de eldres helse kan overvåkes digitalt døgnet rundt.

Dele ønsket å spisse seg mot det amerikanske markedet og endre sitt visuelle uttrykk. Vi bidro med å videreutvikle logo og fargepalett, og implementerte de nye elementene på nettsiden.

Logo og fargepalett

Dele hadde vært gjennom en prosess med hensyn til markedsføring på det amerikanske markedet. Vi tok utgangspunkt i den eksisterende skissen og jobbet videre med typografi, farger og form.

Selv om Dele først og fremst jobber mot det amerikanske markedet, ønsker de å knytte selskapet til de nordiske røttene via farger og uttrykk.

Dele-logo-web-500px
colours
IPHONE-DELE2
IPHONE-DELE
circles

Grafikk

Sirklene fra logoen brukes som dekorelementer og for å tydeliggjøre profilen.