Tech for people first

Kunde: Dele Health Tech  |  Dato: 09/2020
Hva har vi gjort: Design, UX Design, Visuell identitet, Web

Dele Health Tech jobber med teknologiske løsninger mot helsesektoren. Deres satsningsområde er USA, og målgruppen er privatiserte, profesjonelle eldrehjem. Rommene overvåkes med en fallradar døgnet rundt. Dele Health Tech kobler datastrømmen fra radarene sammen med data som beboernes medisiner, matinntak, vekt og annet som står i helsejournalen og andre kritiske systemer.

circles-03

Dignified senior care. TECH FOR PEOPLE FIRST.

Nye nettsider og grafisk profil

Dele ønsket å spisse seg mot det amerikanske markedet, og de trengte og gjøre en endring i det visuelle uttrykket. Vi hjalp de med å vidreutvikle logo og fargepalett. Videre implementerete vi de nye elementene på nettsiden.

DELE-WEB
Dele-logo-web-500px
colours

Logo og fargepalett

Dele hadde gått gjennom en prosess iht. det amerikanske markedet og hvordan de skulle markedsføre seg. Vi tok utgangspunkt i den eksisterende skissen og jobbet med videre med typografi, farger og form.

Dele jobber først og fremst mot det amerikanske markedet, men fargene var viktig for å knytte selskapet til de nordiske røttene.

Grafikk

Sirklene fra logoen brukes som dekorelementer og for å tydliggjøre profilen.

circles