Når du skal produsere eller servere mat


Når du skal produsere eller servere mat

  Se alle kundehistorier

Kunde: Foodtech  |  Dato: 06/2018  | Design, UX Design, Web

Den gamle nettløsningen var utdatert både teknisk og designmessig og trengte et løft. Prosessen startet med en workshop sammen med kunden, på våren 2017. Deretter laget vi designskisser og prototyper basert på resultatet av workshop’en. 

Ønsket var at siden først og fremst skulle være visuelt tiltalende og gi overordnet informasjon og inspirasjon, fremfor detaljert produktinformasjon. Designet ble implementert i WordPress og innholdet importert inn i ny løsning. Foodtech oppdaterte innholdet før siden gikk live i januar 2018.

6

5

4

1

2

3